Στο σχολείο μας τα μαθήματα πραγματοποιούνται  

Σύμφωνα με το Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα Διδασκαλίας

Για το σχολικό έτος 2022-23 οι ώρες διδασκαλίας διαμορφώνονται ως εξής:

ΩΡΑ από έως
08:15 08:55
09:05 09:45
09:55 10:35
10:45 11:25
11:35 12:15
12:20 13:00
13:05 13:45

 

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Σχολείου.

 

 

Συνοπτικός Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Σχολείου.